vrijdag 25 november 2016

Franse les gevenEn zo is het alweer november geworden. Een aantal van jullie weet dat ik begaan ben met vluchtelingen en een poosje geleden ben ik gevraagd of ik zou willen helpen met het geven van Franse les.
Inmiddels heeft het wat meer handen en voeten gekregen en had ik gisteren de 1ste ontmoeting met een aantal jongens (18-25 jaar) uit Soedan. In Cognac is een sociaal/cultureel wijkcentrum waar mensen in de omgeving tegen een klein bedrag wat kunnen drinken, spelletjes kunnen doen, tekenen, buiten kunnen zitten.
En vooruitlopend op de vergadering die daar gisteren plaatsvond, werd er gevraagd aan de vrijwilligers om wat eerder te komen indien mogelijk om op die manier alvast kennis te maken met elkaar en met de betreffende jongens.
Ik beken eerlijk dat het even een cultuurschok was voor mij, je bent na bijna 10 jaar wonende op het platteland toch enigszins vervreemd van dit soort dingen, niet dat ik er in mijn stadse leven mee te maken heb gehad.... Enfin, ik heb dus leuk getafel voetbalt en Ronaldo was er niets bij ;-).
Het niveau Frans is er niet, en per groep van 7 studenten, wordt er les gegeven door 2 vrijwilligers. Het accent komt te liggen op het dagelijks leven, dus niets ingewikkelds. Er zijn veel vrijwilligers waarvan het merendeel met pensioen is en een verscheidenheid aan beroepen zoals advocaat, psychiater, onderwijs, religieux, etc. 
Ook zullen er wat uitstapjes worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld een wandeling door het centrum van Cognac of een fietstocht, een kookdag, etc.  In principe is er veel mogelijk en eigen inbreng is van harte welkom.

Wordt vervolgd...


Geen opmerkingen: